1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

UŽÍVÁNÍ ZNAKU MĚSTA

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení § 34a zákona o obcích. Jednotné podmínky pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín jsou stanoveny v Zásadách pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín, které byly schváleny Radou města Český Těšín dne 27.6.2007.

Barevné vyobrazení znaku města zde.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Znak města mohou bez souhlasu užívat:

                   • město a jeho orgány,
                   • městem zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby,
                   • společnosti s majoritním majetkovým podílem města,
                   • školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolních zařízení na území města Český Těšín.

Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou znak města užívat jen se souhlasem odboru občanskosprávního, který byl usnesením Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007pověřen k udělování souhlasu k užití znaku města.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vyžádání souhlasu města, který je oprávněn vydat Městský úřad Český Těšín - odbor občanskosprávní.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podává se písemná žádost, kterou lze podat osobně, zaslat poštou nebo datovou zprávou.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní.

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend, kanc. č. 113 v přízemí.

Tel.: 553 035 410, e-mail: maskova@tesin.cz

Úřední hodiny:

                 • pondělí 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 17:30 hod.
                 • úterý 8:00 - 11:30 hod.
                 • středa 8:00 - 11:30 hod., 12:30 - 16:30 hod.
                 • čtvrtek 8:00 - 11:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel podává písemnou žádost o užívání znaku města, která musí obsahovat jednoznačnou identifikaci žadatele a účel a dobu, po kterou bude znak města užíván.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K podání žádosti můžete použít tento tiskopis: Žádost o použití znaku města

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

--

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

--

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

--

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

--

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 34a)

18. Jaké jsou související předpisy:

--

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

--

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

--

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

--

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

--

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

--

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

--

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

odbor občanskosprávní, oddělení organizačních a správních agend

Mgr. Jana Mašková, vedoucí oddělení

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

16.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Datum konce platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: