1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Seznam dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případných účastníků řízení

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Vyjádření a stanoviska uvedených dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, která jsou potřebná pro řízení a povolení dle stavebního zákona - viz seznam v příloze

seznam DO - 8.6.2020

Stanoviska vlastníků technické infrastruktury lze získat elektronicky - viz seznam webových odkazů v příloze

Sítě stanoviska online - 12.6.2020

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p.1, 737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, nám. ČSA 1/č.p. 1, 737 01 Český těšín – 3. poschodí

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 17.30 hod.

středa 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.30 hod.

Tel. 553 035 111

Fax. 553 035 135

E-mail: info@tesin.cz, lyckova@tesin.cz, cervenova@tesin.cz, krauzova@tesin.cz, popkova@tesin.cz, kralikova@tesin.cz

Ing. Jarmila Lyčková – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí – kancelář č. 405

Ing. Yvona Červeňová – vedoucí oddělení výstavby – kancelář č. 410b

Marcela Krauzová – referent stavebního úřadu – kancelář č. 408

Lada Popková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409

Pavlína Králíková – referent stavebního úřadu – kancelář č. 409

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Marcela Krauzová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

9.6.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: