1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Výkup pozemku

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Výkup pozemku od jiných fyzických anebo právnických osob do vlastnictví města – na základě nabídky k odkoupení pozemku.

(vypořádání pozemků pro městské investice, výkupy pozemků pod místními komunikacemi apod.)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním nabídky prodeje konkrétního pozemku nebo jeho části, s uvedením důvodu a podmínek.

Je možné použít přiložený formulář. Žádost lze zaslat písemně nebo elektronicky.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor majetkoprávní, III. poschodí, kancelář č. 404,

úřední hodiny: pondělí 8.00-11.30, 12.30-17.30, středa 8.00-11.30, 12.30-16.30

Miriam Pohromová, e-mail: pohromova@tesin.cz, tel. 553 035 251

Pavla Šlapotová, e-mail: slapotova@tesin.cz, tel. 553 035 252.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Potřebné přílohy jsou uvedeny na formuláři.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář je k dispozici v přiloženém souboru.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do třiceti dnů bude žadateli potvrzeno přijetí žádosti (nabídky).

Konečná lhůta vyřízení žádosti podléhá postupu dle zákona o obcích a je závislá mj. i na termínech zasedání zastupitelstva města, tj. cca 2 až 3 měsíce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Odbor územního rozvoje – posouzení využití z hlediska územního plánu města.

Odbor místního hospodářství, příp. odbor investiční.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor majetkoprávní.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Michaela Karasová, vedoucí majetkoprávního odboru.

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.11.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: