1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Vydávání výpisů z katastru nemovitostí a snímků katastrálních map

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Vydávání výpisů z katastru nemovitostí, včetně snímků katastrálních map, v rozsahu katastrálních území v rámci celé ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Požádání o vydání výpisu nebo snímku katastrální mapy na konkrétní nemovitosti – pozemky, budovy, příp. byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky.

Listiny jsou vyhotoveny na počkání.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor majetkoprávní, III. poschodí, kancelář č. 404,

úřední hodiny: pondělí 8.00-11.30, 12.30-17.30, středa 8.00-11.30, 12.30-16.30

Miriam Pohromová, e-mail: pohromova@tesin.cz, tel. 553 035 251

Pavla Šlapotová, e-mail: slapotova@tesin.cz, tel. 553 035 252.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné – pouze je nutné žadatelem uvést identifikaci nemovitosti (katastrální území, číslo parcely, příp. číslo popisné budovy nebo číslo jednotky), na kterou má být vydán výpis z KN, event. snímek katastrální mapy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

50,– Kč za každou započatou stránku výpisu z katastru nemovitostí
50,– Kč za snímek katastrální mapy formátu A4
100,– Kč za snímek katastrální mapy formátu A3

Poplatek je hrazen při převzetí listin.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Výpisy z katastru nemovitostí a snímky katastrální mapy jsou vydávány na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Dostatečná identifikace nemovitosti, tj:

katastrální území a číslo listu vlastnictví
anebo katastrální území a číslo parcely
anebo katastrální území a číslo popisné budovy nebo číslo bytové jednotky,
na kterou má být vydán výpis nebo snímek katastrální mapy.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

Organizační směrnice č. 2/2009 Postup při využití zmocnění ke snížení správního poplatku podle zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor majetkoprávní

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Michaela Karasová, vedoucí majetkoprávního odboru

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.11.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: