1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

UMÍSTĚNÍ INFORMAČNÍHO, REKLAMNÍHO A PROPAGAČNÍHO ZAŘÍZENÍ na části nemovitostí ( ploty, zábradlí, autobusové zastávky apod.)

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Pronájem části nemovitosti za účelem umístění informačního, reklamního a propagačního zařízení na části nemovitostí ( ploty, zábradlí, autobusové zastávky apod.)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o umístění informačního, reklamního a propagačního zařízení na části nemovitostí ( ploty, zábradlí, autobusové zastávky apod.)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je uzavření smlouvy o pronájmu.

Po příjmu příslušné a úplné žádosti se postupuje následovně:

projednání žádosti s příslušným orgánem Policie České republiky a zástupcem odboru ŽaD MěÚ Č. Těšín při místním šetření
projednání záměru pronájmu na nejbližší schůzi Rady města Český Těšín
zveřejnění záměru pronájmu na úředních deskách města po dobu 15-ti dnů
projednání pronájmu a uzavření nájemní smlouvy na nejbližší schůzi Rady města Český Těšín
uzavření smlouvy o pronájmu

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti, která musí obsahovat:

přesné určení místa (ulice, č. stožáru veřejného osvětlení)
druh zařízení (směrová šipka, reklamní tabule apod.)
počet a plochu jednotlivých zařízení
přesné a úplné znění textu

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1

737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1

vedoucí oddělení komunálních služeb

Bc. Martina Beierová, e-mail: beierova@tesin.cz

tel.: 553 035 510

kancelář č. 305a, II. poschodí

úřední hodiny:

PO: 8,00 – 11,30 12,30 – 17,30

ST: 8,00 – 11,30 12,30 – 16,30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemnou žádost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Nájemné za jednotlivé druhy zařízení je stanoveno usnesením Rady města Český Těšín následovně:

umístění dopravní značky IS 24 c - komunální cíl  - 1 035,- Kč/rok/ks, bez DPH
reklamní a propagační zařízení  o celkové ploše do 1 m2  - 3 106,- Kč/rok/m2, bez DPH
reklamní a propagační zařízení - za každý další započatý m2  -  1 553,- Kč/rok/m2, bez DPH

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je do 3 měsíců ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Policie ČR, dopravní inspektorát

odbor živnostenský a dopravy Městského úřadu Český Těšín

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

vedoucí oddělení komunálních služeb:

Bc. Martina Beierová, e-mail: beierova@tesin.cz

tel.: 553 035 510

kancelář č. 305a, II. poschodí

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Martina Beierová, vedoucí oddělení komunálních služeb

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

24.05.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: