1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Výpis z bodového hodnocení

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Získání informace o počtu bodů v bodovém hodnocení řidiče, případně pořízení výpisu z registru řidičů se záznamem o počtu bodů v bodovém hodnocení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podat žádost o sdělení počtu bodů nebo písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče o záznamech v bodovém hodnocení může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené. Žádost může být podána rovněž na základě písemné plné moci ověřené příslušným orgánem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Požádejte o sdělení o počtu trestných bodů v bodovém hodnocení nebo podejte písemnou žádost o výpis z bodového hodnocení.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník:

Mgr. Monika Klodová - referentka evidence řidičských oprávnění

Pavla Ormandy – referentka evidence řidičských oprávnění

číslo dveří: 106

tel: 553 035 835, 553 035 836

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý  pouze online objednávky

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

Čtvrtek pouze online objednávky

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (OP, u cizinců – doklad o povolení k pobytu)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Ústní sdělení informace o počtu bodů je zdarma.

Výpis z bodového hodnocení podléhá správnímu poplatku ve výši 15,- Kč za první stranu, za každou další i započatou stránku je správní poplatek ve výši 5 Kč.

Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Informaci o počtu trestných bodů, případně i výpis se záznamem o počtu bodů v bodovém hodnocení dostanete zpravidla ihned na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Monika Klodová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

19.1.2021

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

19.1.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: