1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

VYDÁNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

ŘP se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění nebo osobě, která úspěšně absolvovala zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, která je držitelem řidičského oprávnění nebo ta, která úspěšně absolvovala zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

Žádost se nevypisuje ručně, referentka ji vytiskne, žadatel se pouze podepíše.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žadatel může řidičský průkaz vyřídit na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník:

Ivana Hrnčiříková – referentka evidence řidičských oprávnění

Mgr. Monika Klodová - referentka evidence řidičských oprávnění

číslo dveří: 106

tel: 553 035 836, 553 035 835

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý 08:00 – 11:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (OP, u cizinců – doklad o povolení k pobytu) a současný řidičský průkaz (netýká se prvožadatelů)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání řidičského průkazu se nevyplňuje

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek činí 200 Kč (v případě zrychlené žádosti 700 Kč)  lze uhradit hotově nebo platební kartou.

U povinné výměny ze zákona se poplatek nehradí!!!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 20 dnů nebo je možno podat zrychlenou žádost “tzv. blesk”, která je vyřízena do 5ti pracovních dnů. Tuto zrychlenou žádost mohou podat pouze ti, kteří již jsou držiteli řidičského oprávnění (netýká se tedy prvožadatelů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

ŘP je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (hlavně §109)

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jak se dozvím, že je můj řidičský průkaz připravený k vezvednutí?

Všem žadatelům je při podání žádosti předán informační leták s odkazem na informaci o vyhotovených řidičských průkazech

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ivana Hrnčiříková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

12.11.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.11.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: