1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Paměťová karta řidiče

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Paměťová karta řidiče (PKŘ) se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění. Náhrada PKŘ je možná v případě nemožnosti užití původní PKŘ (ztráta, odcizení) za předpokladu platnosti všech údajů uváděných na PKŘ. Reklamace PKŘ je možná v případě výskytu funkčních nedostatků, pro které nelze kartu řádně používat.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, která o vydání PKŘ žádá.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Paměťovou kartu řidiče vydá na základě žádosti do 15 pracovních dnů od jejího doručení libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči

■vozidla silniční dopravy stanoveného přímo použitelným předpisem Evropských společenství,

■který je držitelem řidičského oprávnění pro tato vozidla a

■který řídí silniční motorové vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle předpisu Evropských společenství

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání paměťové karty řidiče podejte osobně na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žadatel může paměťovou kartu řidiče vyřídit na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník:

Ivana Hrnčiříková – referentka evidence řidičských oprávnění

Mgr. Monika Klodová - referentka evidence řidičských oprávnění

číslo dveří: 106

tel: 553 035 836, 553 035 835

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý 08:00 – 11:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (OP, u cizinců – doklad o povolení k pobytu) a platný řidičský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání PKŘ se vytiskne na přepážce referenky evidence řidičských oprávnění.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek činí 700 Kč a hradí se při podání žádosti. Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude vyřízena do 15 kalendářních dnů od jejího podání. V případě reklamace PKŘ do 8 pracovních dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

PKŘ je nutné převzít osobně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ivana Hrnčiříková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

12.11.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.11.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: