1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZÁNIK SILNIČNÍHO VOZIDLA

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

K zániku vozidla dochází, pokud bylo ekologicky zlikvidováno nebo bylo zničeno.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

■Fyzická osoba, vlastník silničního vozidla

■Zmocněnec

■Právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby),  vlastník silničního vozidla

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí (ekologická likvidace vozidla).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním  Žádosti  o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úkon lze provést na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 26/875, číslo dveří: 106

Odpovědný pracovník:

Iveta Mikušová – referentka evidence vozidel

Mgr. Vendula Červeňová – referentka evidence vozidel

Tel: 553 035 837, 553 035 838

Pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý: 8:00 - 11:30

Středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

          • doklad totožnosti,
          • technický průkaz vozidla (TP)
          • osvědčení o registraci vozidla (ORV)
          • tabulky s registrační značkou – odevzdávají se čisté
          • doklad o ekologické likvidaci

Seznam oprávněných autovrakovišť naleznete zde.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla je k dispozici na úřadě a na těchto stránkách

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaši žádost vyřídíme zpravidla na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

■Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:

■Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel

■Zákon 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce vyplývající z § 83 zákona  56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

“Je možné zaniklé vozidlo opětovně zaregistrovat?”

Zaniklé vozidlo již nelze znovu zaregistrovat.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Vendula Červeňová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.06.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: