1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

ZMĚNA ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru silničních vozidel a v dokladech vozidla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

■ Fyzická osoba, provozovatel silničního vozidla

■ Zmocněnec

■ Právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel silničního vozidla

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Ohlášení změn musí být provedeno do 10 pracovních dnů po nastalé změně.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním Žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel .

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 26/875, číslo dveří: 106

Odpovědný pracovník:

Iveta Mikušová – referentka evidence vozidel

Mgr. Vendula Červeňová – referentka evidence vozidel

Tel: 553 035 837, 553 035 838

Pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý: 8:00 - 11:30

Středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

             • doklad totožnosti
             • technický průkaz (velký TP),
             • osvědčení o registraci vozidla – ORV
             • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel je k dispozici na úřadě a na těchto stránkách.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel je zpoplatněn částkou 50 Kč za každou změnu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaše žádost bude zpravidla vyřízena na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky se uplatňují v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce vyplývající z § 83 a 83 a)zákona  56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

"Musí být plná moc k zapsání změny na vozidle ověřena?"

- Ne, nemusí.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

K zápisu tažného zařízení na vozidlo je nutné doložit typový list TZ, potvrzení o oprávnění k montáži daného TZ, nebo protokol z STK o kontrole montáže TZ.

K zápisu změny pohonu (LPG, CNG ...) doložit přílohu k TP vozidla na alternativní pohon.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Iveta Mikušová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.06.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: