1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

O vyřazení může požádat vlastník vozidla, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

■  Fyzická osoba, provozovatel silničního vozidla

■ Zmocněnec

■ Právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel silničního vozidla

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním Žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úkon lze provést na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 26/875

odpovědný pracovník:

Iveta Mikušová – referentka evidence vozidel

Mgr. Vendula Červeňová – referentka evidence vozidel

číslo dveří 106

tel: 553 035 837, 553 035 838

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý: 8:00 - 11:30

Středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

           • doklad totožnosti
           • technický průkaz vozidla (velký TP)
           • osvědčení o registraci vozidla (ORV) – odevzdává se
           • tabulky s registrační značkou – odevzdávají se čisté

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu je k dispozici na úřadě a na těchto stránkách

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek činí 200,- Kč

Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti, nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Vaši žádost vyřídíme zpravidla na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce vyplývající z § 83 a 83 a)  zákona  56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Je možné v režimu vyřazení vozidla provádět jiné úkony (např. změna vlastníka nebo provozovatele) ?

ANO, v režimu vyřazení lze provést změnu vlastníka i provozovatele. V takovém případě se k žádosti přikládá technický průkaz vozidla (velký TP), protokol o evidenční kontrole, ne starší než 30 dnů a dále čestné prohlášení, že na vozidle nebyly provedeny změny.

"Musí být plná moc k vyřazení vozidla a k vyzvednuti RZ při ukončení vyřazení ověřena?"

Ne, nemusí.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Silniční vozidlo se vyřazuje na dobu max. 12 měsíců. Po uplynutí této lhůty je vlastník vozidla bezodkladně povinen oznámit úřadu adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho  využití.

Při ukončení vyřazení vozidla z provozu se vyžaduje předložení dokladu o pojištění vozidla a platnost technické kontroly.

Nově:

Úkon ukončení vyřazení vozidla z provozu proběhne na stejném registračním místě, kde bylo vozidlo  vyřazené z provozu.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Iveta Mikušová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

22.06.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: