1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Zájemce o prostory sloužící podnikání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Volné prostory sloužící podnikání jsou zveřejněny po dobu 15 dnů na Úřední desce města Český Těšín. V případě zájmu je nutné podat konkrétní písemnou žádost v době, kdy je informace zveřejněna na Úřední desce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Volné prostory sloužící podnikání jsou zveřejněny po dobu 15 dnů na Úřední desce města Český Těšín. V případě zájmu je nutné podat konkrétní písemnou žádost v době, kdy je informace zveřejněna na Úřední desce.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti ve stanovéné lhůtě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, odbor místního hospodářství

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor místního hospodářství, Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 2. patro, kancl.č.dv. 307, referent bytového a nebytového fondu – Dana Moravcová, tel. č. 553 035 512

úřední hodiny jsou pondělí 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.30 a středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemná žádost včetně fotokopie platného živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, v žádosti musí být uvedeno, o který prostor sloužící podnikání zájemce žádá a účel užívání prostoru sloužícího podnikání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Úkon je bezplatný

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti podané ve stanovené lhůtě, viz bod 6, se projednávají na nejbližší schůzi Rady města Český Těšín, po rozhodnutí rady města o přidělení prostoru sloužícího podnikání uzavře město Český Těšín do 30-ti dnů od vydání pokynu s nájemcem smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

moravcova@tesin.cz

info@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Řád č. 1/2001 ze dne 1.9.2001, pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor ve vlastnictví města Český Těšín, Dodatek č. 2/2002 k Řádu č. 1/2001 ze dne 11.12.2002, pro stanovení výše nájemného ve vlastnictví města Český Těšín, Dodatek č. 3/2010 k Řádu č. 1/2001 ze dne 01.06.2010, pro stanovení výše výše nájemného z nebytových prostor ve vlastnictví města Český Těšín.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

viz. bod 9

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor místního hospodářství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Dana Moravcová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2014

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: