1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Přidělení malometrážního bytu Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 Český Těšín

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Byty se přidělují žadatelům na základě schválení Rady města Český Těšín v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o přidělení malometrážního bytu Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 Český Těšín eviduje odbor sociální, oddělení sociálních věcí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Cílová skupina:

a)       příjemce starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

b)       aktivní uživatel terénních sociálních služeb,

c)       osoby se zdravotním postižením - držitelé průkazu osob se zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P,

d)       osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby – příjemci příspěvku na péči,

e)       osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením od 18 let věku a osoby z důvodu hodných zvláštního zřetele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění podmínek, které jsou uvedeny v Zásadách pro přidělení malometrážního bytu Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 Český Těšín.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Město Český Těšín, Městský úřad Český Těšín

odbor sociální, oddělení sociálních věcí

Štefánikova 18/25 (budova vedle kina)

737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Město Český Těšín, Městský úřad Český Těšín

odbor sociální, oddělení sociálních věcí

Štefánikova 18/25 (budova vedle kina)

737 01 Český Těšín

Bc. Kateřina Gavlasová, tel. 553 035 721, kancelář č. 207 v  1. poschodí,  e-mail: gavlasova@tesin.cz,

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 -11.30, 12.30 -17.30 hod

středa 8.00 -11.30, 12.30 -16.30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o přidělení malometrážního bytu Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 Český Těšín

Občanský průkaz, další doklady dle aktuální situace žadatele:

Oznámení o pobírání dávky důchodového pojištění

Rozhodnutí o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o přidělení malometrážního bytu Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 Český Těšín

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Za zahájení řízení se považuje den podání žádosti.

Doba na přidělení bytu se odvíjí od počtu neuspokojených žadatelů, počtu uvolněných bytů a individuální situace žadatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Průběžné oznamování změn rozhodných skutečností pro přidělení malometrážního bytu.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení RM č. 3351/56.RM ze dne 18.05.2018

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Na přidělení bytu není právní nárok.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle platných právních předpisů.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jaká je čekací doba na přidělení bytu?

Počet přidělených bytů je limitován pouze počtem uvolněných bytů. Ke každému žadateli o přidělení bytu se přistupuje individuálně s ohledem na složitost jeho životní situace.

Na jak dlouhou dobu je nájemní smlouva uzavřena?

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s možností prodloužení.

Hradí se kauce?

Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se hradí peněžní jistota (kauce) ve výši:

byt o velikosti 0+1                2.000,-- Kč

byt o velikosti 1+1                3.000,-- Kč

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Bc. Kateřina Gavlasová, referent sociálních věcí, tel: 553 035 721, kancelář č. 207 v 1. poschodí, e-mail: gavlasova@tesin.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

Štefánikova 18/ 25 (budova vedle kina)

737 01 Český Těšín

Bc. Kateřina Gavlasová, tel. 553 035 721, kancelář č. 207 v 1.poschodí, e-mail: gavlasova@tesin.cz

Úřední hodiny:

pondělí 8.00 -11.30, 12.30 -17.30 hod.

středa 8.00 -11.30, 12.30 -16.30 hod.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Klaudie Dinelli

vedoucí odboru sociálního

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

18.05.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Zásady pro přidělení malometrážního bytu Kysucká 1821 8 a Kysucká 1822 10 Český Těšín

Žádost o přidělení malometrážního bytu

Přiložené soubory:

Přidělení malometrážního bytu Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 Český Těšín