1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Poskytnutí nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví a správě města Český Těšín mimo dům na ul. Kysucká 1821/8

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Zájemce o poskytnutí nájemního bydlení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o poskytnutí bytu do nájmu může podat občan, který se nachází v tíživé bytové situaci:

a) dosáhl věku 18 let

b) není příjemce starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

c) má trvalé bydliště na území města Český Těšín

d) není nájemcem, společných nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu, vlastníkem rodinného domu, jeho části, nebo má povinnost vyklizení bytu (domu) stanovenou pravomocným soudním rozhodnutím

e) město neeviduje vůči žadateli o poskytnutí bytu pohledávku po lhůtě splatnosti

f) žadatel je v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce, mateřská nebo rodičovská dovolená, invalidní důchod 1. a 2. stupně nebo soustavná péče o osobu blízkou se zdravotním postižením)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost o poskytnutí bytu do nájmu může podat občan, který se nachází v tíživé bytové situaci:

a) dosáhl věku 18 let

b) není příjemce starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně

c) má trvalé bydliště na území města Český Těšín

d) není nájemcem, společných nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu, vlastníkem rodinného domu, jeho části, nebo má povinnost vyklizení bytu (domu) stanovenou pravomocným soudním rozhodnutím

e) město neeviduje vůči žadateli o poskytnutí bytu pohledávku po lhůtě splatnosti

f) žadatel je v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce, mateřská nebo rodičovská dovolená, invalidní důchod 1. a 2. stupně nebo soustavná péče o osobu blízkou se zdravotním postižením)

Žádost se podá na předepsaném formuláři.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o poskytnutí bytu na předepsaném formuláři.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, odbor místního hospodářství.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor místního hospodářství, Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 2. patro, č. dveří 307, referent bytového a nebytového fondu - Dana Moravcová, tel. č- 553 035 512

úřední hodiny jsou pondělí 08:00-11:30, 12:30- 17:30 a středa 08:00-11:30, 12:30-16:30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- občanský průkaz k prokázání totožnosti

- vyplněný formulář včetně potvrzení zaměstnání, Úřadu práce atd.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o poskytnutí nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví a správě města Český Těšín mimo dům Kysucká 1821/8 a je k dispozici na odboru místního hospodářství, 2. patro, č. dveří 307 a na stránkách města.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádost se podává bezplatně.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Po podání žádosti, na předepsaném formuláři, bude správnost a pravdivost údajů uvedených v žádosti prověřena odborem místního hospodářství a odborem sociálním a následně bude žádost předložena radě města k rozhodnutí o zařazení či nezařazení žádosti do zásobníku žadatelů. Maximální doba pro vyřízení žádosti (nejsou-li jakékoli komplikace) jsou dva měsíce, žadatel je průběžně informován. Doba na přidělení bytu se odvíjí od počtu uvolněných bytů a individuální situace žadatele.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

moravcova@tesin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Na přidělení bytu není právní nárok.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

viz bod 9.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor místního hospodářství.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Dana Moravcová

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

05.06.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.04.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: