1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Nepříznivá životní/sociální situace

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Nepříznivá sociální situace může vzniknout v důsledku ztráty zaměstnání, nízkého příjmu, různých druhů závislostí, zdravotního postižení, nemoci apod. V návaznosti na vzniklou situaci vykonává sociální pracovník komplexní sociální práci, která je velmi rozsáhlá. Např:

- pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby)

- poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy  (dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)

- poskytuje administrativní pomoc při vyplňování žádostí o různé druhy dávek a při vyřizování osobních dokladů

- pomáhá překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání (pomoc při sestavení životopisu, motivačního dopisu apod.)

- asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (hospodaření s finančními prostředky)

- pomáhá při řešení finančních problémů (sjednávání splátkového kalendáře, pomoc při zajištění kontaktu s exekutory)

- poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (poradna při finanční tísni)

- řeší problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Sociální pracovník se zaměřuje na sociální práci s:

-osobami se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním

-osobami pečujícími o osoby závislé na péči jiné osoby

-osobami, které žijí rizikovým způsobem života

- osobami, které ztratily přístřeší nebo nacházející se v nejistém či neadekvátním bydlení

- osobami nezaměstnanými a osobami s materiálními problémy

- oběťmi agrese, trestné  činnosti a domácího násilí

- imigranty

- rodinami s dětmi

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným kontaktem (e-mailem), telefonickým kontaktem, osobní návštěvou.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor sociální

Štefánikova 18/25

737 01 Český Těšín

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

Štefánikova 18/25 (budova vedle kina)

Kanceláře č. 201, 205, 206, 207 v 1. poschodí a kancelář č. 302 ve 2. poschodí.

Bc. Vlasta Potyszová, DiS., tel. 553 035 722, potyszova@tesin.cz

Mgr. Petr Müller, tel. 553 035 724, e-mail: muller@tesin.cz

mgr Natalia Pliska Ronchetti, tel. 553 035 725, e-mail: pliska@tesin.cz

Bc. Jana Nedělová, tel. 553 035 727, e-mail: nedelova@tesin.cz

Bc. Kateřina Gavlasová, tel. 553 035 721, e-mail: gavlasova@tesin.cz

Mgr. Martina Kramarčíková, tel. 553 035 726, e-mail: kramarcikova@tesin.cz

Mgr. Rodáková Jana, tel. 553 035 720, e-mail: rodakova@tesin.cz

Úřední hodiny:

                           • pondělí 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.30 hod.
                           • středa 8.00 – 11.30, 12.30 – 16.30 hod.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Poradenství poskytujeme anonymně. Při osobní návštěvě na úřadě k řešení konkrétní situace občanský průkaz. Doložení dalších dokladů se odvíjí od konkrétního řešení problému. Nemáte-li občanský průkaz pomůžeme Vám jej vyřídit.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádný formulář není k dispozici.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Sociální pracovník pracuje s klientem okamžitě, dle individuálních potřeb, popřípadě si domlouvá termíny dalších schůzek na základě dohody s klientem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Na řešení sociální situace se mohou podílet také rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby či instituce.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem. Plnění společných úkolů tak, aby byl naplněn cíl stanovené sociální práce s klientem.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

V návaznosti na řešenou nepříznivou/sociální životní situaci.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Bc. Vlasta Potyszová, DiS., tel. 553 035 722, e-mail: potyszova@tesin.cz

Mgr. Petr Müller, tel. 553 035 724, e-mail: muller@tesin.cz

mgr Natalia Pliska Ronchetti, tel. 553 035 725, e-mail: pliska@tesin.cz

Bc. Jana Nedělová, tel. 553 035 727, e-mail: nedelova@tesin.cz

Bc. Kateřina Gavlasová, tel.553 035 721, e-mail: gavlasova@tesin.cz

Mgr. Martina Kramarčíková, tel. 553 035 726, e-mail: kramarcikova@tesin.cz

Mgr. Rodáková Jana, tel. 553 035 720, e-mail: rodakova@tesin.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí, Štefánikova 25 (budova vedle kina), 737 01 Český Těšín.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Odbor sociální, oddělení sociálních věcí

Mgr. Jana Rodáková, vedoucí oddělení sociálních věcí

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2014

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

01.09.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

Dle platnosti legislativy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Informace a poradenství poskytujeme i anonymně.