1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Pokud stávající dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje současné situaci, lze podat návrh na jeho změnu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o změnu dopravního značení je oprávněn podat občan, organizace či orgány.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. Místní úprava provozu je úprava provozu provedená například dopravními značkami. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je provedena přenosnými dopravními značkami, přechodným vodorovným značením atd.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti u příslušného úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1

737 01 Český Těšín

nebo Krajské úřady nebo Ministerstvo dopravy.

Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví:

na místní komunikaci, silnici II. a III. třídy příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie
na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie
na dálnici a rychlostní silnici Ministerstvo dopravy po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín

odbor místního hospodářství

náměstí ČSA 1/1

referent místního hospodářství

Radek Lipina, lipina@tesin.cz

tel.: 553 035 534

kancelář č. 305a, II. poschodí

úřední hodiny:

PO: 8,00 – 11,30 12,30 – 17,30

ST: 8,00 – 11,30 12,30 – 16,30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Návrh na změnu dopravního značení, dokumentaci, případně situaci, z níž je patrné umístění navrhovaných značek a jejich přesné určení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Úřad rozhodne do 30, v odůvodněných případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastník komunikace, Policie ČR, případné dotčené organizace, orgány nebo občané

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění
Vyhláška č. 294/2015 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Referent místního hospodářství:

Radek Lipina, tel. 553 035 534

budova Městského úřadu Český Těšín, náměstí ČSA 1/1

kancelář č. 305a, II. poschodí

tel.: 553 035 534

Referent taxislužby a dopravní obslužnosti:

Sikorová Marcela, e-mail: sikorovam@tesin.cz

detašované pracoviště Český Těšín-Svibice, Pod Zvonek 26/875

kancelář č. 124, přízemí

tel.: 553 035 831

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Radek Lipina – referent místního hospodářství

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

24.05.2018

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

24.05.2018

29. Datum konce platnosti návodu:

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: