1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Název životní situace

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) je povinen veškeré změny povinně zapisovaných údajů uvedených v ŘP nebo MŘP oznámit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo,  libovolnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oprávněný držitel ŘP nebo MŘP

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Změnu údajů musíte oznámit libovolnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) požádá na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou působností o vydání nového ŘP nebo MŘP z důvodů změny údajů uvedených v původním ŘP nebo MŘP.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

detašované pracoviště Český Těšín – Svibice, Pod Zvonek 875/26

odpovědný pracovník:

Ivana Hrnčiříková – referentka evidence řidičských oprávnění

Mgr. Monika Klodová - referentka evidence řidičských oprávnění

číslo dveří: 106

tel: 553 035 836, 553 035 835

pracovní doba pro veřejnost:

Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Úterý 08:00 – 11:30

Středa 08:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Držitel řidičského průkazu k žádosti přiloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dosavadní platný ŘP nebo MŘP.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání řidičského průkazu se nevyplňuje.

Žádost o vydání MŘP je k dispozici na všech úřadech.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek za ŘP činí 200 Kč (v případě zrychlené žádosti 700 Kč).

Správní poplatek za MŘP činí 50 Kč.

Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

ŘP Vám bude vydán do 20 dnů od podání žádosti nebo je možno podat zrychlenou žádost “tzv. blesk”, která je vyřízena do 5ti pracovních dnů

MŘP Vám bude vydán bezodkladně po podání žádosti a splnění všech podmínek pro jeho vydání

pozn:

do doby vydání nového dokladu je žadateli ponechán dosavadní ŘP nebo MŘP

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ivana Hrnčiříková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

12.11.2019

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.11.2019

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: