20. září 2013

30./2 schůze Rady města Český Těšín

autor: Žáková Jana