22. duben 2005

 z mimořádné schůze Rady města Český Těšín, konané dne 22. dubna 2005

 

2283/mim.RM Návrh na změnu organizační struktury MěÚ                                               (ST)

22. 4. 2005

Rada města  Český Těšín

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

 zřízení místa referent dopravních přestupků na odboru živnostenském

a dopravy s účinností od 25. 4. 2005

 

2284/mim.RM Znění “Smlouvy o spolupráci při realizaci léčebných pobytů v roce 2005″

22. 4. 2005                                                                                                               (ŠaK)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů “Smlouvu o spolupráci při realizaci léčebných pobytů v roce 2005″

uzavřenou mezi Městem Český Těšín, se sídlem ČSA 1, Český Těšín

a VZP ČR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3

 

 

 

                Ing. Jindřich Sznapka                                      Ing. Vít Slováček

                                            starosta města                                           místostarosta města

 

 

autor: Žáková Jana