10. leden 2005


z mimořádné schůze Rady města Český Těšín, konané dne 10. ledna 2005

 

2024/mim.RM 10. 1. 2005 Přidělení veřejné zakázky “Údržba komunikací včetně součástí a příslušenství, mimo veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a dopravního značení na území Českého Těšína” SM

Rada města  Český Těšín

v souladu s § 102 odst. (3) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

s c h v a l u j e

1.   pořadí vybraných uchazečů ve veřejné soutěži  ”Údržba komunikací včetně součástí a příslušenství, mimo veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a dopravního značení na území Českého Těšína” stanovené komisí pro posouzení a hodnocení nabídek:

1.  TRANZIT CTF s.r.o., Frýdecká 1977, Český Těšín

2.  Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec – Staré Město

2.   přidělení veřejné zakázky “Údržba komunikací včetně součástí a příslušenství, mimo veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a dopravního značení na území Českého Těšína” firmě TRANZIT CTF s.r.o., Frýdecká 1977, Český Těšín

3.   uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

 

Ing. Jindřich Sznapka

starosta města

 

Ing. Vít Slováček

místostarosta města

Mynarzová Kateřina
30. 11. 2005
autor: Žáková Jana