Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti města Český Těšín v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- text zde 94.2020:

Vyvěšeno dne 12.02.2020
Bude vyvěšeno do zveřejnění Výroční zprávy za rok 2020

autor: Gorecká Jaromíra