Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 8/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
“Podpora sociálních služeb pro rok 2018″, příjemce dotace : SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
- text : zde

Vyvěšeno dne :   06.02.2018
Bude sňato dne : 09.02.2021

autor: Pękalová Marie