Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 7/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
“Podpora sociálních služeb pro rok 2018″
příjemce dotace : Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná – text : zde

Vyvšeeno dne :    06.02.2018
Bude sňato dne : 09.02.2021

autor: Pękalová Marie