Městský úřad český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 6/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
“Podpora sociálních služeb pro rok 2018″
příjemce dotace : Charita Český Těšín – text : zde

Vyvěšeno dne :    06.02.2018
Bude sňato dne : 09.02.2021

autor: Pękalová Marie