Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 5/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace : Slezská diakonie – text : zde

Vyvěšeno dne :    06.02.2018
Bude sňato dne : 09.02.2021

autor: Pękalová Marie