Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2018 o poskytnutí odtace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace : AVE, z.s.

- text : zde

Vyvěšeno dne :    06.02.2018
Bude sňato dne : 09.02.2021

autor: Pękalová Marie