Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu  města Český Těšín

příjemce dotace : SENIOR DOMY POHODA a.s.

- text : zde

Vyvěšeno dne :   06.02.2018

Bude sňato dne: 09.02.2021

autor: Pękalová Marie