Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 35/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

příjemce dotace: Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Českém Těšíně

- text zde:

Vyvěšeno dne 29.12.2017

Bude sňato dne 30.12.2020

autor: Gorecká Jaromíra