Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 21/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace: EducationTalentCulture, z.s.,

- text zde:

Vyvěšeno dne 09.04.2018
Bude sňato dne 12.04.2021

autor: Gorecká Jaromíra