Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Veřejnoprávní smlouva č. 12/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace: Místní skupina ČEA v Českém Těšíně

- text zde:

Vyvěšeno dne 17.04.2018
Bude sňato dne 20.04.2021

autor: Gorecká Jaromíra