Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018/ÚR o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín
příjemce dotace: Společenství vlastníků Český Těšín, Třanovského 80/2

- text zde:

Vyvěšeno dne 10.05.2018
Bude sňato dne 12.05.2021

autor: Gorecká Jaromíra