Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 03.04.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.08.2019

- text zde 657.2019:
- text přílohy č. j. zde 657.2019:

Vyvěšeno dne 10.12.2019
Bude sňato dne 02.01.2023

autor: Gorecká Jaromíra