Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 03.04.2019

- text zde UD454.2019:
- Příloha č. 1 – text zde UD454.2019:

Vyvěšeno dne 03.09.2019
Bude sňato dne 02.01.2023

autor: Gorecká Jaromíra