Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020

- text zde 382.2020:
- text přílohy zde 382.2020:

Vyvěšeno dne 28.07.2020
Bude sňato dne 02.01.2023

autor: Gorecká Jaromíra