Městská policie Český Těšín, Frýdecká 23:

U P O Z O R N Ě N Í
občanům a návštěvníkům města Český Těšín

Městská policie upozorňuje občany a návštěvníky města Český Těšín, že některé ulice a prostranství jsou sledovány naším kamerovým systémem. V současné době je to zejména centrum města a sídliště Svibice.

Upozornění – text zde
Vyvěšeno dne: 22.03.2002
Toto upozornění je zveřejněno na dobu neurčitou

autor: Gorecká Jaromíra