Smlouva o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci – příjemce : Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace, sídlo : Frýdecká 360/32, 737 01  Český Těšín

- text zde 670.2019:

Vyvěšeno dne: 18.12.2019
Bude sňato dne: 20.12.2022

autor: Pękalová Marie