Smlouva č. 2/2020 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci – příjemce: Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace

- text zde 267.2020:

Vyvěšeno dne 27.05.2020
Bude sňato dne 30.05.2023

autor: Gorecká Jaromíra