Smlouva č. 038 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu města Český Těšín pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském Kraji – 3. výzva

- text zde 388.2020:

Vyvěšeno dne 28.07.2020
Bude sňato dne 31.07.2023

autor: Gorecká Jaromíra