Smlouva č. 021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu města Český Těšín pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva – text : zde

Vyvěšeno dne :   23.12.2019

Bude sňato dne : 27.12.2022

autor: Pękalová Marie