Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín “Podpora táborových pobytů a příměstských táborů v roce 2021″ – text : zde

vč. přílohy č. 1  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín na rok 2021 – text : zde

Vyvěšeno dne :    12.03.2021

Bude sňato dne : 14.06.2021

autor: Pękalová Marie