Program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín “Podpora sociálních služeb pro rok 2021″

- text zde 484.2020:

- příloha č. 1 - žádost o popskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

- příloha č. 2 - rozpočet sociální služby

- příloha č. 3 - informace o sociální službě

- příloha č. 4 - personální zajištění sociální služby

- příloha č. 5 - čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

- příloha č. 6 - závěrečné vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města Český Těšín

Vyvěšeno dne 21.09.2020

Bude sňato dne 22.12.2020

autor: Gorecká Jaromíra