Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní:

Informace o veřejnoprávní smlouvě

uzavřené mezi Městem Český Těšín a obcí Chotěbuz, týkající se zapisování do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Informace o veřejnoprávní smlouvě – text zde:
Vyvěšeno dne: 26.01.2012
Tato informace bude vyvěšena na dobu neurčitou

autor: Gorecká Jaromíra