Městský úřad Český Těšín, odbor občanskosprávní:

I N F O R M A C E
o provozu podatelny města Český Těšín

pro příjem podání:

- v analogové podobě (listinné, obrazové) podané osobně na podatelně nebo poštou,
- v digitální podobě (datové zprávy) podané elektronicky do datové schránky nebo na elektronickou adresu podatelny,
- v digitální podobě (datové zprávy) podané na přenosných nosičích dat

Informace – text zde

Vyvěšeno dne: 18.10.2012

autor: Gorecká Jaromíra