Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí:

I N F O R M A C E

o aktuálním stavu znečištění ovzduší

Informace – text zde:
Vyvěšeno dne: 20.11.2008
Tyto informace budou zveřejněny do odvolání

autor: Gorecká Jaromíra