Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu města Český Těšín pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva

- text zde 535.2020:

Vyvěšeno dne 20.10.2020
Bude sňato dne 23.10.2020

autor: Gorecká Jaromíra