Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 17/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín – příjemce FBC Český Těšín z.s., sídlo : Šadový 311, Dolní Žukov, 737 01  Český Těšín – text : zde

Vyvěšeno dne :    23.12.2019

Bude sňato dne : 27.12.2022

autor: Pękalová Marie