Městský úřad Český Těšín, odbor finanční

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 13/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

příjemce dotace: FBC Český Těšín z.s.

- text zde:

Vyvěšeno dne 29.12.2017

Bude sňato dne 30.12.2020

autor: Gorecká Jaromíra