Šéfredaktorka: Bc. Marcela Hladká
739 302 376  tesinskelisty@email.cz
Redakční rada: Mgr. Gabriela Hřebačková
Bc. Tomáš Pavelek
Ing. Vít Slováček
Příspěvky, inzerce: czernekova@tesin.cz
Evidenční číslo: MK ČR E 17299

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu či případné krácení příspěvků. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit též na internetu. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.Těšínské listy jsou dostupné také ve formátu PDF na stránkách www.tesin.cz.

autor: Czerneková Libuše