int(51455)

Terénní a sadovnické úpravy Masarykových sadů v Českém Těšíně

Město Český Těšín podalo žádost o dotaci do výzvy Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR do prioritní oblasti – Životní prostředí ve městech a obcích.

Žádost o dotaci byla SFŽP ČR akceptována a realizace projektu je naplánována od září 2021 do 30.11.2021 a bude podpořená dotací ve výši 250 000 Kč.

Předmětem projektu Terénní a sadovnické úpravy Masarykových sadů v Českém Těšíně je park v Masarykových sadech a nachází se v památkové zóně města Český Těšín. Jedná se o druhý nejstarší park ve městě a je obklopený významnými historickými budovami. V roce 2010 prošel park rehabilitací po větrné smršti (2005), která poškodila původní porost. Vzniklo zde také moderní dětské hřiště, v uměle vytvořené prohlubenině.

V současné době se v areálu parku nachází kolem 150 ks dřevin. Mnoho z nich je v poslední fázi života, 42ks nových dřevin bylo dosázeno v roce 2016. Keřové patro je zde zanedbatelné. Severní hranici parku tvoří nízké živé ploty, půdopokryvné keře se pak nacházejí kolem pomníků u kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova a další keřové výsadby ohraničují dětské hřiště. Park má rozlohu cca 2,50 ha a je veřejně přístupný všem.

Hlavní myšlenkou projektu je výsadba a doplnění stávajícího porostu městského parku. Projekt počítá s výsadbou celkem 61 ks dřevin. Všechny stromy jsou navrženy do volných míst a v blízkosti stárnoucích dřevin a zároveň doplňují historickou lipovou alej. Sortiment dřevin vychází hlavně z našich domácích druhů a respektuje dané stanovištní podmínky.

Realizací projektu dojde ke zlepšení životního prostředí ve městě Český Těšín, prostřednictvím výsadby nových stromů bude vytvořen kvalitní veřejný prostor, který zvýší zájem občanů o životní prostředí a stane se dostupným a atraktivním místem pro členy místní komunity. Výsadby se zúčastní široká veřejnost a žáci škol.

Stav před realizací

Stav po realizaci

autor: Vyvlečková Markéta Ing.