MOZAIKA si klade za cíl přibližovat význam a přínos sociálních služeb do života lidí, jsou-li poskytovány kvalitně, pracovníky disponujícími profesními i osobními kompetencemi.

Chceme přinášet emoce, radost, zamyšlení, lásku, nabídku, vzdělávat, rozvíjet, tvořit, inspirovat a budovat vztahy s širokou veřejností a být také přitažlivým místem pro aspiraci pro pracovní uplatnění ve Slezské diakonii.

Současně chceme podtrhnout spolupráci se zřizovatelem Slezské diakonie, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání, kdy Slezská diakonie je praktickým realizátorem významné křesťanské hodnoty lásky k bližnímu.

Pevně věříme, že Vám MOZAIKA přinese potřebné informace, abyste se mohli orientovat v sociálních službách, a tak zajistili efektivní a rychlou pomoc v případě sociálních problémů nejen pro sebe, ale i pro své známé a příbuzné, abychom každý z nás měli možnost ovlivnit kvalitu životů.

 

autor: Správce